• Dermancan Hedef ve İlkeler

  Misyonumuz

  Dermancan Tıp Merkezi bölge insanının her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak ve yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermektedir. Tıp merkezimiz tüm karar ve faaliyetlerinde;

  • Hasta haklarına saygıyı,
  • Koşulsuz hasta memnuniyetini,
  • Sağlık hizmetini şefkat ve güleryüzle sunmayı,
  • Sunulan sağlık hizmetini ekonomik ve karşılanabilir düzeyde tutmayı,
  • Personel gelişim sürecini sürekli eğitimle güncellemeyi ve desteklemeyi,
  • Tıp etiği ve ilkelerine uygun çalışmayı,
  • Alanında uzman sağlık profesyonelleri ile çalışmayı,
  • Tüm tetkik, teşhis ve tedavi süreçlerinde yenilikçi olmayı,
  • Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirmeyi ilke edinmiştir.

  Dermancan Tıp Merkezi bölge insanının sağlık sorunlarına gösterdiği duyarlılık ile hasta - hekim ilşkisine sektörde yeni bir açılım getirerek sadece bölgede değil, tüm sağlık sektöründe de farklı olma yolunda ilerlemektedir.


  Vizyonumuz


  "Modern teknolojisi ve alanında uzman çalışanları ile sağlık sektöründe; hizmet verdiği kitlenin beklentilerini ve ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamayı hedefleyen bir kurumdur."

Üniteler